مسئولیت محدود

مختصر توضیحی از 

شرکت مسؤولیت محدود

شرکتمسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل گردیده است و مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده آن شخص در شرکت است و در صورت عدم توانایی در اداره شرکت و یا ورشکستگی نیاز به فروش اموال شخـصی خود برای پرداخـت قـروض نیستند و تنـها سـرمایه ای که سـهامـداران
جهت اداره شرکت استفاده میکنند از بین خواهد رفت.
به طور کلی هر یک از سهامداران به میزان سهام خود پاسخگوی قروض و تعهدات خواهند بود.

 

 • مزایا
 • نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است
 • شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت است
 • بر خلاف دیگر انـواع شرکـتها، حداقـل و حداکثر میـزانی برای سـرمایه شـرکت با مـسـئـولیت مــحـدود وجـود نــدارد
 • هر کدام از شـرکا بر اسـاس سهــمی که در شرکت دارند، از حق رأی برخوردار می‌باشد، می‌توان در اساسنامه حق رأی‌ را تغییـر داد
 • در اسم شرکت باید حتـماً عبارت «با مـسـئـولیت محدود» آورده شود در غـیر ایـنصورت در مقابل شخص ثالث مثل قوانین شرکت تضامنی با آن برخورد می‌شود

ثبت برند

مختصر توضیحی از 

ثبت برند

شرکتثبت برند

 

 • مزایا
 • نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است
 • شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت است
 • بر خلاف دیگر انـواع شرکـتها، حداقـل و حداکثر میـزانی برای سـرمایه شـرکت با مـسـئـولیت مــحـدود وجـود نــدارد
 • هر کدام از شـرکا بر اسـاس سهــمی که در شرکت دارند، از حق رأی برخوردار می‌باشد، می‌توان در اساسنامه حق رأی‌ را تغییـر داد
 • در اسم شرکت باید حتـماً عبارت «با مـسـئـولیت محدود» آورده شود در غـیر ایـنصورت در مقابل شخص ثالث مثل قوانین شرکت تضامنی با آن برخورد می‌شود
نظارت بر نتایج

نظارت بر نتایج

آن نیاز به هدایت دارد

روند را مرور کنید و الگوهای آن را تجزیه و تحلیل کنید. سابقه تاریخ روند، روند را اجرا کنید.

فرآیند فروش ممکن است به نظر می رسد بسیار متفاوت از روند مالی است، اما گام های خاصی وجود دارد که به طور کلی برای همه فرآیندهای کسب و کار رایج است.

فرآیند پیاده سازی

فرآیند پیاده سازی

دویدن در محیط زندگی

شروع فرایند را در یک محیط زنده آغاز کنید. به طور صحیح ارتباط و آموزش همه ذینفعان.

فرآیند فروش ممکن است به نظر می رسد بسیار متفاوت از روند مالی است، اما گام های خاصی وجود دارد که به طور کلی برای همه فرآیندهای کسب و کار رایج است.

تخصیص سهامداران

تخصیص سهامداران

اقدام به عملیات و تخصیص سهامداران

شناسایی وظایف فردی که تیم و ماشین های شما باید انجام دهند تا برنامه را اجرا کنند.

هدف فرآيند چیست؟ چرا این ایجاد شد؟ چگونه موفق می شوید؟ ماشین آلات باید به منظور اجرای طرح جدید انجام شود.

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

انجام تمام امور مربوطه

استراتژی های لازم برای دستیابی به اهداف چیست؟ این نقشه راه گسترده ای برای این روند است.

فرآیند فروش ممکن است به نظر می رسد بسیار متفاوت از روند مالی است، اما گام های خاصی وجود دارد که به طور کلی برای همه فرآیندهای کسب و کار رایج است.

ثبت شرکت / مؤسسه

ثبت شرکت / مؤسسه

شروع به کار شرکت و مؤسسه خود

چگونه و از کجا شروع کنیم؟

فرآیند ثبت شرکت ……………..

پروسه کاری

چگونه کار می کند؟

به عنوان مثال، اجازه دهید روند بازاریابی محتوا را بپذیریم. این فرآیند است که شما در هر بخش بازاریابی خارج از آن پیدا خواهید کرد. مسئله این است که می تواند مبهم و هرج و مرج باشد، مگر این فرآیند.

نویسندگان، طراحان، کارشناسان سئو و طراحان وب وجود خواهند داشت که همگی برای ایجاد یک قطعه محتوا همکاری می کنند. پیش نویس اولیه برای پیش نویس نهایی نوشته شده و بررسی می شود.

 • یک ایده جدید برای پروژه مشتری ایجاد کنید
 • شروع به طراحی قاب سیم در فتوشاپ کنید
 • پروژه کلی توسعه و برنامه نویسی
 • تست و اجرای پروژه نهایی در سرور آنلاین
II

۰۲٫ طراحی

بر اساس ایده، ما شروع به طراحی قاب سیمی در فتوشاپ خواهیم کرد

IV

۰۴٫ اجرا کردن

در نهایت پروژه را برای مشتری در سرور آنلاین اجرا خواهیم کرد

I

۰۱٫ ایده

بر اساس نیازهای مشتری، ما برخی از راه حل های خوب را ارائه خواهیم داد

III

۰۳٫ ساختن

پس از طراحی ایده در فتوشاپ، ما قصد داریم پروژه را کامل کنیم

درباره کسب و کار

خدمات مالی

سردبیر مطالب را بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که فرایند وجود ندارد
هنگامی که این کار انجام می شود، به طراح حرکت می کند.

خدمات نرم افزاری

به عبارت دیگر، اگر هر گام در فرایند ارزش افزوده نیست
خودش نباید وجود داشته باشد.

خدمات صنعتی

هنگامی که هر دامنه ای برای بهبودی وجود دارد که شناخته شده است
شرکت فرآیند اجازه می دهد تغییرات جذب شود.

تیم اجرایی ثبت نیکان

معرفی مدیران

مهدی پوررحمت

معاونت روابط عمومی و تبلیغات

صادق نجفی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی مددی

مدیر عامل