درباره ما

درباره ما


نیکان را در نیکان جمع نموده ایم تا در راستای اهداف مجموعۀ شما عزیزان خدماتی را در پرتو لطف الهی و تیمی متخصص ارائه نمائیم تا شما را به اهداف تجاری و اقتصادی که لایق آن هستید برسانیم .


مؤسسه حقوقی بین المللی ارمغان سعادت نیکان با شعار صداقت در انجام امور مربوط به تمامی بنگاه های اقتصادی کار خود را در سال 97 با بهره گیری از تیمی با تجربه 15 ساله در اجرای تمامی امور ثبتی، حقوقی و همچنین بین المللی آغاز نمود و در حال حاضر با بیش از 1000 پرونده موفق یکی از مجموعه های توانمند در عرصه امور ثبتی ایران است که در کشورهای آلمان ، افریقا ، ترکیه ، اکراین و دیگر کشورهابه جهت امورثبتی، تجاری و بازرگانی حضور موثردارد.


امیدوارم در این مجموعه بتوانیم خدمات ارزنده ای به جهت پیشبرد اهداف و آرمان های شما عزیزان ارائه نماییم.