تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص ؟

این شرکتها از نظر ثبتی بسیار مشابه به یکدیگر هستند با این تفاوت که تعداد نفرات در مسئولیت محدود با 2 نفر انجام پذیر است و سهامی خاص به حداقل 5 نفر به جهت ثبت نیازمند است و دیگر اینکه سرمایه شرکت در مسئولیت محدود فقط اعلامی است و در سهامی خاص 35درصد از سرمایه معرفی شده شرکت بایستی تا پایان امور ثبتی شرکت در یکی از بانک ها ی کشور بلاک شود.

برای ثبت شرکت چه مبلغی باید به عنوان سرمایه اولیه اعلام کرد؟

برای اعلام سرمایه اولیه شرکت محدودیتی وجود ندارد ولی حداقل مبلغ قابل اعلام یکصد هزار تومان می باشد که با همان مبلغ هم شرکت قابلیت ثبت شدن دارد ولی پیشنهاد می شود با توجه به موضوع فعالیت شرکت از مشاوران متخصص در این زمینه مشورت گرفته شود .

شرایط داشتن حق امضاء دربین اعضاء چگونه است؟

حق امضاء به سه حالت می تواند باشد، اولین حالت اینکه یکی از اعضاء اصلی شرکت به صورت انفرادی قابلیت امضاء اوراق و اسناد شرکت را داشته باشد. حالت دوم این که دو نفراز اعضاء بصورت همزمان قابلیت امضاء داشته باشند که بدین معناست که امضاء هر یک به تنهایی جنبه قانونی نخواهد داشت و حالت سوم اینکه دو نفر از اعضاء بصورت انفرادی و مجزا با مهر شرکت امکان امضاء داشته باشند .

آیا می توان با آدرس مسکونی شرکت ثبت کرد؟

بله می توان آدرس اولیه شرکت مسکونی باشد ولی به جهت اینکه کد اقتصادی بروی آدرس شرکت گرفته می شود بهتر است به جهت عدم نیاز به تغییر آدرس در آینده از همان اول مقر شرکت بصورت اداری یا تجاری معرفی شود.